Tel.: 0522 - 252 000

Reizen met kinderen

Reizen naar Zuid-Afrika met kinderen

Zuid-Afrika is een uitstekende land om met kinderen naar toe te reizen. Er zijn vele activiteiten waar kinderen aan kunnen mee doen en vele accommodaties hebben dan ook speciale safari’s gericht op kinderen. Het land is ook erg veilig en de mensen zijn heel vriendelijk. Let wel op, er zijn wel een aantal regels en formaliteiten waar u zich aan moet houden als u met uw kinderen naar Zuid-Afrika reist. (Zie ook helemaal beneden voor het laatste informatie**)

Het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de immigratiewetten met ingang van 26 mei 2014 aangescherpt**. Een belangrijk onderdeel van deze wetswijziging is de nieuwe plicht voor reizende ouders met minderjarige kinderen om in het bezit te zijn van een origineel geboorteakte van hun kind(eren). Het ministerie heeft de ingangsdatum van deze wetswijziging echter verschoven naar 1 juni 2015.**

Lekkerbly kids 1

Geboorteakte en veiligheid.

Volgens immigratiewet 6(12)(a) moeten ouders die met hun minderjarige kinderen willen reizen in het bezit zijn van een origineel geboortecertificaat van hun kind, waarop de gegevens van de ouders zijn vermeld. Het betreft hier niet het gemeentelijke uittreksel, maar de officiële geboorteakte – vraag bij uw gemeente voor een internationale uittreksel. Deze wetswijziging is geïmplementeerd om de veiligheid voor kinderen te verhogen en gaat in op 1 juni 2015. Met dit initiatief hoopt Zuid-Afrika kinderhandel en ontvoeringen sterk te verminderen.

Lekkerbly kids 4

De volledige regelgeving behelst de volgende eisen:

  • Ouders die met kinderen reizen hebben naast hun paspoorten en tickets, ook een origineel geboortecertificaat van het reizende kind(eren) bij zich;
  • Wanneer kinderen zonder hun ouders reizen – maar met een familielid, kennis of andere voogd of ‘toezichthouder’ – dan moeten zij een officiële verklaring bij zich hebben waarin beide ouders toezeggen dat het kind toestemming heeft om te reizen, evenals kopieën van de paspoorten van de ouders of de wettelijke voogd van het reizende kind;
  • Wanneer slechts een van de ouders met het kind meereist, dan moet hij/zij naast het geldige geboortecertificaat een schriftelijke verklaring van de andere ouder hebben, die het kind toestemming geeft om te reizen;
  • Indien nodig een officieel bewijs dat deze alleenstaande ouder volledige voogdij en ouderlijke zeggenschap over het reizende kind heeft, danwel een officiële overlijdensakte van de andere ouder van het kind.

Lekkerbly kids 3

**LET OP: Informatie zoals het op 16 januari 2019 aan ons is doorgestuurd vanaf South Africa Tourism

Zoals inmiddels via verschillende media is te lezen, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Zuid-Afrika een aanpassing van de immigratie wetgeving ingevoerd. Deze nieuwe wetgeving betekent dat men officieel niet verplicht is om een origineel geboorte akte of een uittreksel daarvan bij zich te dragen als men met minderjarigen reist. Alleen bij uitzondering wordt hier nog om gevraagd. 

Ondanks de wijzigingen blijven wij adviseren om een geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan mee te nemen als klanten met minderjarigen naar Zuid-Afrika reist, omdat luchtvaartmaatschappijen nog steeds om dit document vragen. Daarbij blijven wij ook adviseren om de documenten (dus ook toestemmingsformulieren etc.) te laten legaliseren bij de gemeente, notaris of Ambassade. 

Ons advies is dus om nog de "oude" regels te volgen. 

 De regels voor landen waar geen visum voor nodig is, zoals Nederland en België, zijn als volgt: 

•           Als het kind met beide ouders reist dan is het niet verplicht om een geboorte akte of een uittreksel daarvan te hebben. (Ons advies is dus om dit wel mee te nemen)

•           Als het kind met één van de biologische ouders reist, dan moet toestemming of machtiging getoond kunnen worden. Dit mag in de vorm van een getekende brief of verklaring. Deze hoeft niet meer door gemeentelijke beambte of notaris gelegaliseerd te worden. Daarbij moet ook een kopie van het paspoort getoond kunnen worden.

•           Kopieën van originele documenten zijn voldoende; deze hoeven dus niet gecertificeerd te zijn. Toestemming en machtiging mogen in de vorm van een brief worden aangeleverd, een notariële bekrachtiging of een beëdigde verklaring zijn niet nodig.

•           Als kinderen alleen reizen zijn aanvullende documenten nodig, zoals toestemmingsformulier, geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan, waarbij kopieën volstaan.

•           Als kinderen met een andere volwassene dan hun ouders reizen zijn aanvullende documenten nodig, zoals toestemmingsformulier, geboorte akte of (internationaal) uittreksel daarvan, waarbij kopieën volstaan.

Voor meer vragen en/of verder informatie raden wij u aan om contact op te nemen met de Ambassade van Zuid-Afrika in Den-Haag.
Ambassade

Of kijk op mijnzuidafrika